Jr.Ch Mekong Jiang I Wanna Be Your Man
Jr. Italian Champion
Jr. Croatian Champion